Elóm Cíko Ruáinga Bái

Elóm Cíko Ruáinga Bái    Fonná cíkoón fóroz hoiyé, Quran Hádis ot Allahr hókum nomanilé, zaiba zuzuk ot Nosól zodi, borbat gorí féiltou mone hoó Elóm nocíkai, taré jahél banai do Fonná sára honó zati, torki óite mockil asé Gom maincór ki dam asé, be-elomír hañsé Kucíc gorí beggún e, Ruáinga fonnállai Ruáinga zatir elóm, sára honó ufái nái Elóm óla hárr mikká fa, izzot ar córman Elóm sára manúic óilde, focú fokkír fúan Gom hóraf forók goitté, elóm ór dorhar Elóm sára nosolibóu, honó hasharbar Nizor zatir ar decór azaadi, zodi soó Gairot gorí foittóu zon é, Ruáinga fonná foró E dón loizai nofaríbou, honókiyé harí Zeto hóros gorífaro, héto zaibói bari Nam or nicán búzi zaibói, elóm no cíkile Nam tákibou no moribá, elóm cíki gilé Cómbotti re tuáñrtu, souñi gorá foribóu Mogor elóm é, tuáñre souñi goríbou Hon ottót mal óizagoi, foran or ducmon Mogor elóm hámickum, tákibou tuáñr afon Hoto sinta goillóu Siddique e, dil ot rakí zatir than...

Azzur Habos or Buth

Azzur Habos or Buth – Dream Paper Boat BY HAIKAL MANSOR Din-din  aññí bácair añár buth ókkol ékkan bade ékkan zuaijja fani mazé. I float...

Balu arde Fatór

BALU ARDE FATÓR TRANSLATED BY HAIKAL MANSOR   Ek dín duá fuañza fua (Jamal arde Jamil) dúmbalur moidan otti musafér gorir de háalottót,    ekkán hotálla bazabazi óiyerar Jamal e Jamil óre suar mazé. ONE DAY, TWO FRIENDS (JAMAL AND JAMIL) TAKING A JOURNEY THROUGH A DESERT.  WHEN REACHED TO AN ARGUMENT, JAMAL SLAPPED JAMIL. Jamil or dil ót duff faillé yó, íte kessú no hoí dúmbalut mazé leikké, ALTHOUGH JAMIL WAS HURT, HE WROTE ON THE SAND WITHOUT SAYING A WORD, “Aijja añár dosto yé añáre suar mazé.” “TODAY MY CLOSED FRIEND SLAPPED ME.” Zaité zaité ítara taraing úggwa loót faiye. Jamil e gaa dúté ottót, moóina fúdh ot baazi óre dhufer de háalottót, AFTER KEEP GOING, THEY HAVE FOUND AN OASIS WHERE JAMIL WENT TO TAKE A BATH.  WHEN JAMIL HAS STUCK IN THE MIRE AND STARTED DROWNING, Jamal e ítare  basa ye. Jamil or basonor badé fattór mazé leikké, JAMAL RESCUED HIM. AFTER BEING SAVED FROM DROWNING, JAMIL WROTE ON A STONE, “Aijja añar dosto yé añár jan basa ye.” “TODAY MY CLOSED FRIEND RESCUED ME.” Yían deki, Jamal e Jamil re fusár lodé, “tuáñre suar mazírar tuñí dúmbalut leikko,  kíntu ehón fattór maze leikko, kiálla?” SEEING THIS, JAMAL ASKED JAMIL, “YOU WROTE ON THE SAND WHEN I SLAPPED,  NOW ON THE STONE, WHY?”...

Añár Dhor

Añár Dhor BY HAIKAL MANSOR  Kúar dhóilla zóri forer Añár dhor, Dropping like snow, my fear, Forer assé assé, nizám é nizám é. Dropping slowly and quietly. Dóla de hírar dhoil, beil or nise, White like diamond under the sun, É híra gín milai gilé yó. Even though it melts.  Zór or dhóilla zóri forer Añár dhor, Dropping like rain, my fear, forer assé assé sugór fanír naár ór dhóilla. Dropping slowly like the brook of tear. Sáf de asman ot dhóil, hóran or din or nise, Clear like the sky under the summer sun, beil no comki lé yó. Even though the sun shines. Báci zargói Añár dhor, Flowing away my fear, bicí sáf óiye ehón Añár yaddac. My memory becomes very clear....

Refugee poem

The Refugee I suffered. From violence And discrimination. Fear in children’s eyes Tearing my heart. I anguished Brain tortured, Heart bleeding guts screaming. Not daring....

Allahr Taarif

Allahr Taarif   Taarif goró ou Ĥúdar, Zibá yé banaiyé jáhan Etó cúndor zobin banaiyé, Nalá nodi asman.   Théng or tole bisáiya, Meçir ki...